top of page

Köy okullarında eğitime devam eden çocukları okuma kitabı bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Dünya klasiklerinden önemli eserleri çocuklara hediye ederek okuma alışkanlığı kazanmalarına destek oluyoruz. Eğitim her çocuğun hakkı.

Kitap Bağışı Kampanyası

20,00 ₺Fiyat
 • 1) Taraflar

  1.1 Hempa Çocuk Derneği

  Adres        : Gaziosmanpaşa, Ankara Cd. No:64, 06830 Gölbaşı/Ankara
  Telefon    : 05380184585
  e-Posta     : iletisim@hempacocuk.com                                                                                                                          Web        : hempacocuk.com

  1.2 Bağış yapan/yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi

  Bu sözleşme, Hempa Çocuk Derneği (bundan sonra “Dernek” olarak anılacaktır) ile bağış yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra “Bağışçı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

  2) Tanımlar

  Site : Hempa Çocuk Derneği’ne ait: hempacocuk.com

  Dernek : Hempa Çocuk Derneği
  Banka : Kuveyt Türk Katılım Bankası
  Bağışçı : Bağış yapan/yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi

  3) Sözleşmenin Konusu ve Şartları

  İşbu sözleşmenin konusu hempacocuk.com internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak bağışlarla ilgili  dernek, banka, bağışlayanın hak ve yükümlülüklerinin tespitine ilişkindir.

  3.1 Bağışçı, derneğin hedefine ulaşmaya gayretle çalıştığını bildiğini ve bu amaçla derneğe bağış yapmayı kabul ettiğini beyan eder.

  3.2 Bağışçı, bağış yaparken Derneğin web sitesinde belirtilen kampanya adı, kategori, açıklama ve minimum bağış ücreti gibi bilgileri dikkate alacağını ve bu bilgilerin bağışın amacını ve şartlarını belirlediğini kabul eder.

  3.3 Bağışçı, bağış yaparken kredi kartı veya banka havalesi gibi yöntemleri kullanabileceğini ve bu yöntemlerin güvenliği ve geçerliliği konusunda Derneğin sorumluluk taşımadığını kabul eder.

  3.4 Bağışçı, bağış yaparken kendi adına veya başkası adına bağış yapabileceğini ve bu durumda bağışın kimin adına yapıldığını Derneğe bildireceğini kabul eder.

  3.5 Bağışçı, bağış yaparken Derneğe kişisel bilgilerini (ad, soyad, telefon, e-posta vb.) verebileceğini ve bu bilgilerin Derneğin gizlilik politikası çerçevesinde korunacağını ve kullanılacağını kabul eder.

  4) Bağışın Süresi ve İptali

  4.1 İşbu sözleşme, bağışın yapıldığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve bağışın amacına ulaştığı tarihte sona erer.

  4.2 Bağışçı işbu sözleşme kapsamında hempacocuk.com internet sitesi üzerinden bankanın sağladığı sanal pos hizmetini kullanarak derneğe dilediği miktarda bağış yapabilecektir.

  4.3 Bağışçı, bağış yaptığı tarihten itibaren 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden bağışını iptal edebileceğini kabul eder.

  4.4 Bağışçı, bağışını iptal etmek istediği takdirde Derneğe e-posta ile (info@hempacocuk.com) başvuracağını ve başvurusunda bağış yaptığı tarih, tutar, yöntem ve kampanya gibi bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde belirteceğini kabul eder.

  4.5 Dernek, bağışçının iptal başvurusunu aldıktan sonra 7 iş günü içinde başvuruyu değerlendirecek ve sonucu bağışçıya bildirecektir.

  4.6 Dernek, bağışçının iptal başvurusunu haklı bulduğu takdirde bağış tutarını aynı yöntemle bağışçıya iade edecektir. İade işleminin süresi ve masrafları bağışın yapıldığı yönteme göre değişebilir.

  4.7 Dernek, bağışçının iptal başvurusunu haksız bulduğu takdirde bağışı iade etmeyecektir. Bu durumda Dernek, bağışçıya iptal başvurusunun reddedilme gerekçesini açıklayacaktır.

  4.8 Bağışçı, bağışını iptal etmek için 7 günlük süreyi geçirdiği/kaçırdığı veya iptal başvurusu reddedildiği takdirde bağışından vazgeçemeyeceğini ve bağışın amacına ulaştırılacağını kabul eder. Borçlar Kanununun 295.  ve ilgili diğer maddelerindeki geri almaya ilişkin şartlar oluşmuş olsa bile artık hiçbir şekilde yaptığı bağışı geri alamaz ve iadesini isteyemez. Bu husus bağışçı tarafından herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde kabul ve taahhüt edilmiştir.

  4.9 Yukarıdaki maddelerde belirtildiği üzere 7 gün içerisinde iadesi talep edilmeyen bağışlarla ilgili olarak derneğin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi sanal pos hizmeti sunan bankanın da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  5) Uyuşmazlık Durumunda Çözüm Yolları

  5.1 Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili olan her türlü uyuşmazlık durumunda taraflar öncelikle iyi niyet çerçevesinde anlaşmaya çalışacaklardır.
  5.2 Taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çözümlenecektir. 

  6) Tarafların Sorumlulukları

  6.1 Bağışçı, bu sözleşmede belirtilen şartlara uyacağını ve bağış yaparken kendi iradesiyle hareket ettiğini beyan eder.

  6.2 Bağışçı, bağış yapmadan önce bağış sözleşmesini dikkatlice okumakla ve web sitesindeki değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür.

  6.3 Bağışçı, bağış yaparken verdiği kişisel bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder.

  6.4 Bağışçı, bağış yaparken kullandığı kredi kartının veya banka hesabının kendisine ait olduğunu veya yetkili olduğunu beyan eder.

  6.5 Bağışçı, bağış yaptığı kampanyanın amacını ve şartlarını bildiğini ve bu konuda Derneğe herhangi bir talep veya şikayette bulunmayacağını beyan eder.

  6.6 Dernek, bağışçının verdiği kişisel bilgileri gizlilik politikası çerçevesinde koruyacağını ve kullanacağını beyan eder.

  6.6.1 Dernek bazı dönemlerde elektronik posta veya sms aracılığı ile, üyelerine, gönüllülerine ve bağışçılarına yeni proje ve faaliyetler hakkında bilgiler, kutlama ve bilgilendirme mesajları gönderebilir.

  6.6.2 Dernek, siteden online bağış yapan bağışçılarının güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgilerini hiçbir şekilde sisteminde saklamaz. Online olarak kredi kartı ile yapılan bağışların güvenilirliği derneğin çalıştığı  aracı sistemler tarafından denetlenmekte ve sağlanmaktadır.

  6.6.3 Derneğin telefon numaraları ve elektronik posta adreslerine, herhangi bir işlemle ilgili olarak bağışçının göndereceği mesajlarda kesinlikle kredi kartı numarası veya şifresi yazılmamalıdır. Elektronik postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Dernek elektronik postalardan  aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

  6.7 Dernek, bağışçının yaptığı bağışı belirtilen amaca uygun olarak kullanacağını ve harcama raporlarını şeffaf bir şekilde paylaşacağını beyan eder.

  6.8 Dernek, bağışçının iptal başvurusunu adil ve hızlı bir şekilde değerlendireceğini ve sonucu bağışçıya bildireceğini beyan eder.

  6.9 Dernek, bağış sözleşmesinde yapacağı herhangi bir değişikliği veya güncellemeyi web sitesinde yayınlamakla yükümlüdür.

bottom of page