PROJELERİMİZ

17944146028458117.jpg

Eğitime
Destek

Projesi

17850673715593356.jpg

#Özelinle
Güzelsin

Projesi

Eğitime destek setlerimiz ile dezavantajlı çocukların eğitim imkanlarına erişimini güçlendiriyor, her çocuk için fırsat eşitliğini güçlendirmeye çalışıyoruz.

Hempa Çocuk Derneği olarak Gaziantep’in Çaykuyu Köyü’nde hijyenik malzemelere erişim güçlüğü yaşayan ortaokul öğrencilerini destekleyerek regl yoksulluğuyla mücadele etmeyi hedefleyen #ÖzelinleGüzelsin projesini hayata geçiriyoruz.

17940941512581285_edited.jpg

Şehrin
Pusulası:
Çocuklar

Projesi

Ankara’daki sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı veya mülteci çocukların kent hakkı bilincinin geliştirilmesi ve kente aidiyetlerinin artırılmasını hedefleyen proje çocukların kent yönetimlerine katılarak çocuk dostu bir şehir tasarlanmasını amaçlıyor.

 

Şehrin Pusulası: Çocuklar projemiz 2021-2022 Hibe Desteği Programı kapsamında Sabancı Vakfı'nın desteğiyle hayata geçiriliyor.

18066033760216099.jpg

Okuyan
Çocuklar 

Projesi

Özellikle taşra bölgelerde yaşayan çocukları kitap hediye ederek okumaya teşvik ettiğimiz, köy okullarına kütüphane kurduğumuz ve mevcut kütüphanelere kitap desteği sağladığımız proje ile çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz.

Özellikle taşra bölgelerde yaşayan çocukları kitap hediye ederek okumaya teşvik ettiğimiz, köy okullarına kütüphane kurduğumuz ve mevcut kütüphanelere kitap desteği sağladığımız proje ile çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz.

18066033760216099.jpg