top of page

PROJELERİMİZ

Deprem felaketinin üzerinden 24 saat geçmeden bölgeye ulaşan ekiplerimiz ile çocukların temel ihtiyaçlarını temin edebilmek için çalışmalara başladık. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çocuk özelinde yardım çalışmaları ve psiko-sosyal destek atölyeleri gerçekleştirdik.

17872968392842094.jpg

Acil
Deprem 

Desteği

17944146028458117.jpg

Eğitime
Destek

Projesi

17966205883716126.jpg

#Özelinle
Güzelsin

Projesi

Eğitime destek setlerimiz ile dezavantajlı çocukların eğitim imkanlarına erişimini güçlendiriyor, her çocuk için fırsat eşitliğini güçlendirmeye çalışıyoruz.

Beije'nin desteğiyle merkezden uzak bölgelerde kız çocuklarının yaşadığı regl yoksulluğunun ortadan kaldırabilmek için #ÖzelinleGüzelsin projesini hayata geçiriyoruz. Gaziantep’in Çaykuyu Köyü’nde ve Ankara'nın Çubuk ilçesinde hijyenik ped erişiminde güçlüğü yaşayan ortaokul öğrencilerini destekliyoruz.

17940941512581285_edited.jpg

Şehrin
Pusulası:
Çocuklar

Projesi

Ankara’daki sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı veya mülteci çocukların kent hakkı bilincinin geliştirilmesi ve kente aidiyetlerinin artırılmasını hedefleyen proje çocukların kent yönetimlerine katılarak çocuk dostu bir şehir tasarlanmasını amaçlıyor.

 

Şehrin Pusulası: Çocuklar projemiz 2021-2022 Hibe Desteği Programı kapsamında Sabancı Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

18066033760216099.jpg

Okuyan
Çocuklar 

Projesi

Özellikle taşra bölgelerde yaşayan çocukları kitap hediye ederek okumaya teşvik ettiğimiz, köy okullarına kütüphane kurduğumuz ve mevcut kütüphanelere kitap desteği sağladığımız proje ile çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz.

bottom of page